Home     
In Memoriam Emile Taalman

Op 30 augustus kwam na een onverwacht kort ziekbed graficus / schilder Emile Taalman te overlijden.
Emile Taalman werd op 10 september 1931 te Sittard geboren. Na de vierjarige dagopleiding aan de Stadsacademie voor 
Toegepaste Kunsten in Maastricht volgde hij de opleiding grafiek en schilderen aan de Jan van Eyck-academie in diezelfde stad.  
Daar kreeg hij onder andere les van de bekende professor Hub Levigne.


Op 24-jarige leeftijd studeerde hij in 1955 af en won hij met zijn eindexamenwerk de prijs van de stad Maastricht. 

Aanvankelijk gaf hij als leraar creatieve vakken les aan het Maastrichtse Vormingswerk. Vervolgens werd hij in 1971 benoemd 
tot docent aan de Academie tot opleiding van teken en handvaardigheidleraren aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. 
Daarnaast gaf hij ook nog geruime tijd les aan de Academie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven, en tenslotte beëindigde 
hij zijn carrière als docent grafische technieken aan de stadsacademie te Maastricht. 

Met zijn werk heeft Emile Taalman verschillende prijzen gewonnen. Zo ontving hij In 1965 van het toenmalige ministerie Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk een reisbeurs. In 1970 won hij een prijs uitgeschreven door de contactraad van Limburgse 
schouwburgen met als onderwerp "Theater". 

Zijn werk werd  geëxposeerd onder andere in Maastricht, Hilversum, Aken, Krefeld, Nederlandse-Antillen, Milaan, Krakau, 
Dusseldorf, Erkelenz, Urmond  en Eersel.
Tot 15 september hangt er werk van zijn hand in het gemeentemuseum "Het land van Thorn" in Thorn als onderdeel van 
de expositie "Fantastische Vertellingen". 

Theater, toneel en de grote wereldliteratuur hielden Emile Taalman bezig.
Na zijn carrière als docent bleef hij zich bezig houden met het vervaardigen van grafiek, schilderijen en illustratief werk.
Tot dat laatste behoort het illustreren van de uitnodigingen van de slotavond van het Toernooi der Lage Landen. 
In 2002 werd hiervan door de stichting een boekje samengesteld. 

Emile Taalman heeft ook monumentale opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden daarvan vindt men in Geleen, Sittard en Maastricht. 

Emile Taalman was een gedreven kunstenaar, die naast belangstelling voor de grote literatuur zoals Shakespeare, Kafka ook 
bewondering had voor sprookjesschrijvers als Anderson. Hij was een groot Dickens kenner.
Deze belangstelling leidde tot zijn laatste werk, prachtige illustratieve series rond de boeken van Charles Dickens, 
Hans Cristiaan Anderson en Collodi (Pinichio). Emile Taalman had naast een geweldig gevoel voor humor, oog voor het detail 
in zijn werk, zoals het Londen uit de Victoriaanse tijd in de werken rondom Charles Dickens. 

De kracht van het werk van Emile Taalman zit op de eerste plaats in z'n herkenbare stijl. Daarnaast weet Emile Taalman een 
enorme vertelkracht in zijn illustraties mee te geven. Emile was een gepassioneerd kunstenaar, die keihard werkte, gewoon 
voor z'n eigen plezier.  
Hij laat ons een rijk en boeiend oeuvre na.

Emile Taalman werd 75 jaar….

 

Emile Taalman Comedia dell arte (een van zijn laatste werken)

                                                                                                  Home