Texte alternatif

                                                                                                                                                                                                            Nieuws         Home 
In Memoriam Joseph Quaedackers 
(* 6 Jan. 1946 Ü 27 Maart 2007)               Bekijk LOS uitzending - 2002

De stilte van nachtelijk Nattenhoven aan de Maas, 
waar na het middernachtelijk uur slechts een al te late auto langs het witte huisje met de gebarsten voorgevel scheurt,
waar de dampen van de rivier het licht klam maken, waar te midden van jenevers, Limburgse likeuren en wijnen
in een walm van sigarettenrook en omhuld door zich eindeloos herhalende pop en klassiek de held van dit lied
tot in de vroege uren , nacht in nacht uit zijn plannen en berichten uitbroedt, tekeningen en schetsen op 
papier krast en zijn verdediging tegen de wereld in orde brengt : geen telefoon, geen brief, geen kaart vermag hem 
in zijn nachtelijk isolement te storen, de buitenwereld mag pas binnen als het Q. past, altijd ís anderdaags,
altijd te vroeg of te laat. Leven in de nacht, is leven in het hoofd. 

 

Truus slapend (1970) olieverf op doek 40 x 50
Men werkt in STILTE
tegen de verdrukking in
wars van veranderende opinies en wisselende modes
Men ploetert getrouw aan zijn uitgangspunten
en leven word werk en werk gaat leven
Men geeft niet op
Zoals het leven kent de kunst zijn toppen en dalen
zijn onbestemde vlaktes
en waar gehakt wordt, vallen SPAANDERS
Ogenschijnlijk gaat ít de kunstenaar niet anders
dan houtvester, entrepeneur en direkteur :
werken en zorgen
dat men gevraagd is
Maar waar zij zich omringd weten door personages
is de kunstenaar in eenzaamheid
in VOORTDUREND GEVECHT
met zichzelf
zijn omgeving, zijn verbeelding
en met de geschiedenis alleen, zonder publiek
en veelal zonder klanten
A hell of a job
zo luidt het VERHAAL

 


Over Joseph Quaedackers lagen toen
in het verre verleden al de SCHADUWEN van het lot
dat veroordeelt tot een leven
met het POTLOOD in de hand
Niet als homo ludens, maar als verdoemde
Wat aanvankelijk nog het aanzien had van
A WAY OF LIVE
vooral door sfeer, gestemdheid, presence en daardoor
nog een zekere lichtheid kende
- de rode clown danste, het arbeiderskind vocht -
ontwikkelde zich tot de gecompliceerde persoonlijkheid Quack
- mijnwerkerszoon verstrikt in de kringen der burgers -
in wie directe solidariteit streed om voorrang met de kunst
in wiens hoofd authenticiteit en expositie
als bijtende honden vochten
Er groeide klaproos en korenbloem in een
het fenomeen Quack
verbeten in de slag om de JUISTE LIJNEN
het getrouwe beeld, het ware verhaal
Vertwijfelend, zichzelf voortdurend afrekenend op bedoeling
klaarheid, zich verstikkend, altijd met pen en potlood
Men strijdt en gaat ten onder
Dat is het lot van de mens
De beelden van de kunstenaar
vormen er het VERSLAG van

...en van je hela hola                    Zelfportret Jos Quaedackers
                                 It ainít no use to talk to me
                          Itís just the same as talking to you

Marieke met hoed 11 x 16


                                      
                   SPREEK

                   spreek de wandelaar
                   niet aan
                   laat hem gaan in
                   zijn reismantel

                   houd de deur 
                   niet voor hem open
                   laat zijn hond 
                   buiten staan

                   maar als het nacht is
                   maak de sterren 
                   open, dat
                   hij kan slapen

                  
(Leo Herberghs)

 Vader, gepensioneerd mijnwerker (1977)              charcoal op karton 65 x 50Tekst : Ben van Melick                               Bekijk publicatie door Jean Knoors                    KlickJos Quaedackers